Zapraszamy do gabinetu Psychoterapii i psychodynamicznej w Radomiu
Strona Główna

Teraz nie pora myśleć o tym, czego Ci brak. Lepiej pomyśl, co możesz zrobić z tym, co masz.

Przed problemami nie da się uciec, ale czasem trzeba na nie spojrzeć z zupełnie innej perspektywy.

Pracujemy pod stałą superwizją.
Współpracujemy z doświadczonym zespołem lekarzy specjalistów psychiatrów.

Superwizor Zespołu Terapeutycznego
Józefa Cisek

certyfikowany superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association of Psychotherapy, specjalista psycholog klinicznyUrszula Przybyś-Latarska
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii
Psychodynamicznej


Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 357). Jestem także członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Praktykę kliniczną zdobywałam w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, na oddziale psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową w NZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu, w NZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego NeuroPuls w Radomiu, w Centrum Medycznym Corten Medic. Obecnie pełnię funkcję opiekuna merytorycznego Mazowieckiej Kliniki Psychoterapii i Psychiatrii.

Jestem absolwentką rocznego specjalistycznego Kursu Psychodynamicznej Psychoterapii Grupowej, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyłam także kurs dotyczący analizy marzeń sennych w praktyce klinicznej.

Stale podnoszę swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach, seminariach, konferencjach i sympozjach naukowych.

Moja praca psychoterapeutyczna podlega stałej superwizji. Przez 6 lat byłam superwizantką dr Piotra Drozdowskiego – psychiatry, psychoterapeuty i superwizora psychoterapii, posiadającego certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Naukowej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, długoletniego kierownika Oddziału Nerwic i Zaburzeń Osobowości Kliniki Psychiatrycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracowałam również w ramach superwizji z superwizorką Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, jako psychoterapeuta pracującą od 1969 r. Magdaleną Nałęcz -Nieniewską oraz dr Katarzyną Wrzesień – lekarzem psychiatrą, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, superwizora i analityka Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. Aktualnie superwizuję się u Józefy Cisek, psychologa klinicznego, certyfikowanego superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Sabina Przybyś

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na którym jako kierunek studiów wybrałam psychologię oraz certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (certyfikat nr 146) i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 335), po ukończonym czteroletnim całościowym szkoleniu z zakresu psychoterapii w ramach Szkoły Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Ukończyłam również 3-letnią absolwencką grupę superwizyjną prowadzoną przez dr Piotra Drozdowskiego – emerytowanego ordynatora Oddziału Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości Katedry i Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ, przygotowującą do egzaminu certyfikacyjnego w dziedzinie psychoterapii. Uczestniczyłam także w seminarium z zakresu analizy snów w praktyce klinicznej. Jestem także absolwentką rocznego specjalistycznego Kursu Psychodynamicznej Psychoterapii Grupowej, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.Doświadczenie kliniczne zdobywałam na oddziale psychiatrii Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, na oddziałach Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Somatycznie i Psychicznie Chorych „Nad Potokiem” im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Pałacyk” w Radomiu, na Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień oraz w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia NZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu, współpracując z Fundacją „Światło dla Życia” zajmującą się leczeniem zaburzeń jedzenia, w Poradni Zdrowia Psychicznego „Neuropuls”. W Mazowieckiej Klinice Psychoterapii i Psychiatrii obecnie zajmuję się leczeniem Pacjentów metodą psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz prowadzeniem superwizji szkoleniowych. Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora psychoterapii.

Monika Halat

pedagog,  psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Ukończyłam Psychopedagogikę Specjalną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, którego członkiem jestem od 2017 roku. 
W 2019 roku wzięłam udział w fakultecie Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży, prowadzonym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. 
Brałam udział w szkoleniu z zakresu analizy marzeń sennych w procesach psychoterapii.
Jestem absolwentką rocznego specjalistycznego Kursu Psychodynamicznej Psychoterapii Grupowej, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Moja praca psychoterapeutyczna podlega stałej superwizji certyfikowanych superwizorów. 
Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.


Teresa Korona

pedagog, psychoterapeuta

Jestem absolwentką pedagogiki na Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, w ramach którego ukończyłam całościowe czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii wypełniające standardy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Uczestniczyłam również w szkoleniu dotyczącym pracy z marzeniami sennymi w praktyce klinicznej oraz specjalistycznym Kursie Psychodynamicznej Psychoterapii Grupowej, atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.W Mazowieckiej Klinice Psychoterapii i Psychiatrii prowadzę indywidualną oraz grupową psychoterapię młodzieży i dorosłych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora psychoterapii.


Paulina Wasilewska
psycholog, psychoterapeuta


Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim  w Krakowie. Obecnie w procesie szkolenia w czteroletniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, którego jestem członkiem. Odbyłam szkolenie dotyczące analizy marzeń sennych w praktyce klinicznej. Kieruję Wojskową Pracownią Psychologiczną w Radomiu. Jestem także wykładowcą na wyższej uczelni. Moja praca psychoterapeutyczna jest poddawana stałej superwizji indywidualnej oraz grupowej certyfikowanych superwizorów związanych z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.


Aleksandra Rajkowska- Szałas

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii ( EAP- European Association for Psychotherapy)Jestem absolwentką Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS; specjalność: Społeczna Psychologia Kliniczna oraz Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu Zastosowanie Psychologicznego Warsztatu Grupowego.

Certyfikowana Psychoterapeutka Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii( EAP- European Association for Psychotherapy).

Ukończyłam czteroletnie Studium Psychoterapii, dwuletnią Szkołę Psychoterapii Grupowej i roczną Szkołę Psychoterapii Par w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie- ośrodka, którego program nauczania jest rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członkiem Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym w wymiarze krótko i długoterminowym osób dorosłych, par oraz psychoterapię grupową.

Posiadam 12 - letnie doświadczenie kliniczne, które zdobywałam, pracując w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania SWPZZPOZ im. Barbary Borzym w Radomiu na stanowisku: psycholog, psychoterapeuta, gdzie zajmowałam się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych o zróżnicowanej diagnozie: zaburzeń osobowości, zaburzeń depresyjno - lękowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń psychosomatycznych, depresji.

Swoją pracę jako psychoterapeuta regularnie poddaję superwizji, uczestnicząc cały czas od momentu rozpoczęcia kształcenia w superwizji grupowej prowadzonej pod kierunkiem certyfikowanych superwizorów psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.Katarzyna Kaczmarek

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego


Jestem absolwentką psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o specjalności: psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii. Ukończyłam 4 – letnie studia podyplomowe z psychoterapii organizowane przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a następnie spełniając szereg wymogów uzyskałam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 902).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam przez lata pracy (prowadzenie grup terapeutycznych oraz sesji indywidualnych) na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości
i Odżywiania w SWPZZPOZ im. Barbary Borzym w Radomiu oraz prowadząc prywatną praktykę. Warsztat pracy jako psychoterapeuta doskonaliłam, odbywając staże w specjalistycznych ośrodkach w Lublinie (OTS. Ośrodek Terapeutyczno – Szkoleniowy) i w Krakowie (Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego). Posiadam również doświadczenie w pracy z pacjentami o innej specyfice, zdobyte m.in. na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym, Oddziale Psychosomatycznym oraz Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.
Stale podnoszę swoje kwalifikacje przez uczestnictwo w licznych szkoleniach i konferencjach.

Prowadzę terapię w podejściu psychodynamicznym dla osób dorosłych i młodzieży w formie indywidualnej i grupowej.

Swoją pracę z pacjentami poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


Justyna Stanik - Rybak

mgr psychologii, psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, członek Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR

Jestem absolwentką psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie o specjalności psychologia kliniczna. Ukończyłam kurs psychoterapii indywidualnej i rodzinnej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu oraz I stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowany przez Stowarzyszenie ,,Niebieska Linia”. Dyplom psychoterapeuty uzyskałam w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie po ukończeniu całościowego czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Dodatkowo w ramach kształcenia podyplomowego uzyskałam certyfikat ukończenia pełnego szkolenia podstawowego EMDR Europe. Pracuję w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. W Klinice Psychoterapii i Psychiatrii pracuję terapeutycznie indywidualnie z osobami dorosłymi. Swoją pracę terapeutyczną  poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej u certyfikowanego superwizora psychoterapii. W pracy kieruję się kodeksem etycznym PTTPB.Agnieszka Korcz

psycholog,  psychoterapeutaJestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Przez ostatnich kilkanaście lat zdobywałam swoje doświadczenie zawodowe jako psycholog, pracując z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także z ich rodzinami. Pracę psychoterapeutyczną realizowałam podczas praktyki własnej, a także w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Radomiu, gdzie pracowałam zarówno z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi.

Wiele lat współpracowałam jako psycholog i psychoterapeuta z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, realizując zadania skierowane do najbardziej potrzebujących - osób z depresją, po traumatycznych przeżyciach, po stratach, z trudnościami w funkcjonowaniu w życiu codziennym i społecznym.

Odpowiadając na potrzeby moich pacjentów:

Ukończyłam 4,5 letnie szkolenie systemowo – psychodynamiczne, podejście zintegrowane, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Szkolenie atestowane było przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego realizowane w ramach Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków

Jestem także absolwentką rocznego szkolenie z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej zaburzeń osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie.

Dodatkowo ukończyłam roczny, atestowany kurs „Terapia małżeństw i par ze szczególnym uwzględnieniem podejścia systemowego”, organizowany przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid.

Obecnie zdobywam wiedzę na rocznym, atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego kursie "Podejście psychodynamiczne w praktyce klinicznej”.

Odbyłam bardzo wiele szkoleń, które z powodzeniem wykorzystuję w swojej pracy zawodowej.

Pracuję głownie z młodzieżą, dorosłymi, parami oraz rodzinami.

Swoją pracę stale superwizuję.

Wdrażam skuteczne metody psychoterapeutyczne, aby pomóc pacjentom zrozumieć siebie i umożliwić im przyjęcie nowych postaw wobec różnych sytuacji życiowych.

Dodatkowo jestem instruktorką programu „Uważność w edukacji. Kosmos i Kajo”. Kształciłam się m.in. w Barcelonie w zakresie pracy ze strategiami i technikami radzenia sobie ze stresem poprzez mindfulness. W kręgu moich zainteresowań jest działanie przeciw wypaleniu zawodowemu oraz sposoby na zachowanie balansu w codziennym życiu.


Justyna Senator

psycholog, pedagog, psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutą, psychologiem i pedagogiem – łącząc wiedzę tych dziedzin prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię rodziny, pary/małżeńską. Korzystam z doświadczenia z różnych miejsc pracy, wolontariatu i stażu. 

W 2022 roku ukończyłam szkolenie z zakresu psychoterapii w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” w Krakowie, a swoją wiedzę i umiejętności rozwijam poprzez udział w konferencjach, szkoleniach i sympozjach.

Moją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Naukowej Psychoterapii.


Moje doświadczenie obejmuje:

– Staż psychoterapeutyczny w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii WL UJ CM, Kraków 2022,

– Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii Stowarzyszenia KARAN w Radomiu,

– Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w Zakrzewie,

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Radomiu,

– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu,

– Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy Caritas Radom,

– Placówka Wsparcia Dziennego Centrum Rozwoju Osobowości dla dzieci i młodzieży Stowarzyszenia KARAN,

– Publiczne Przedszkole Nr 264 w Warszawie oraz Niepubliczne Prywatne Przedszkole „Zielona Ciuchcia” w Warszawie.


Beata Nowak

psycholog, pedagog, certyfikowany terapeuta uzależnień i współuzależnienia, psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku psychologia rodziny. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i resocjalizacji.

Kształciłam się w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie - Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz szkoliłam w obszarze Terapii Osób z Uzależnieniami Behawioralnymi.

Obecnie jestem w procesie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii DIALOG w Warszawie, opartego na podejściu integracyjno – systemowym, certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego jestem członkiem również w Sekcji Naukowej Psychoterapii Rodzin.

Od kilkunastu lat pracuję w obszarze pomocy psychologiczno – terapeutycznej z dorosłymi i nastolatkami prowadząc terapię indywidualną, grupową, par i rodzin m.in. w NZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Radomiu – w Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień oraz w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Pałacyk” w Radomiu, własnym gabinecie, współpracując z Organizacjami Pożytku Publicznego. Doświadczenie kliniczne zdobywałam podczas staży w Szpitalu Klinicznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie w Oddziale Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi oraz Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic.

Doskonaląc swoje kompetencje zawodowe ukończyłam m.in. kurs Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Agresji (AMITY ART), Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym, Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych, kurs Edukatora Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych, szkolenie z zakresu Pracy ze Sprawcami Przemocy z wykorzystaniem elementów metody DULUTH, szkolenie w zakresie prowadzenia krótkoterminowej Terapii dla Par i Rodzin z Problemem Alkoholowym. Obecnie uczestniczę w specjalistycznym kursie „ Podejście Psychodynamiczne w Praktyce Klinicznej” – atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W swojej pracy korzystam z regularnej superwizji. Uczestniczę aktywnie w szkoleniach, seminariach i konferencjach naukowych.


Katarzyna Łukasik-Falkowska

psycholog, psychoterapeuta


Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalność psychologia kliniczna i osobowości. Ukończyłam Studium Terapii Rodziny w Warszawie prowadzone przez Stowarzyszenie OPTA oraz roczne szkolenie w Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej w Warszawie.

Odbyłam roczny staż psychoterapeutyczny w Pracowni Terapii i Rozwoju w Warszawie akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Od czternastu lat pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Białobrzegach, gdzie zajmuję się prowadzeniem diagnozy dzieci i młodzieży, terapii psychologicznej oraz profilaktyką. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu Treningów Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży, socjoterapii oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców.

Pracowałam także w Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Białobrzegach, w Poradni Zdrowia Psychicznego w Nowym Mieście oraz w Ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży oddział w Białobrzegach.

W pracy terapeutycznej stosuję model integracyjny, łączący metody z zakresu terapii psychodynamicznej, systemowej oraz poznawczo-behawioralnej.

Swoją pracę z pacjentami poddaję regularnej superwizji u superwizora aplikanta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracuję psychoterapeutycznie z młodzieżą, dorosłymi, parami i rodzinami.


Edyta Moćko

psycholog, pedagog specjalny, terapeuta par, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, mediator


Jestem psychologiem (specjalność: psychologia kliniczna i osobowości), pedagogiem specjalnym (specjalność: oligofrenopedagogika, resocjalizacja), certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień, terapeutą par i mediatorem. Od ponad 20 lat pracuję z osobami uzależnionymi, a także rodzinami osób uzależnionych. Staż kliniczny odbywałam w placówce stażowej Ministerstwa Zdrowia Karczew- Anielin. Posiadam pisemną rekomendację superwizora terapii uzależnień pani Katarzyny Puławskiej- Popielarz. Ukończyłam także szkolenie w obszarze diagnozy i terapii uzależnień związanych ze sferą seksualną (kurs podstawowy i zaawansowany prowadzony przez panią Magdalenę Smaś - Myszczyszyn - specjalistę i superwizora terapii uzależnień i dr hab. Michała Lew - Starowicza - psychiatrę, seksuologa.Wiele lat pracowałam jako terapeuta  w Ośrodku Stacjonarnym Stowarzyszenia Karan, a następnie w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Prowadziłam  tam terapię zarówno indywidualną, jak i grupową osób uzależnionych i współuzaleznionych, w tym też rodziców. Mam doświadczenie zarówno w pracy z osobami dorosłymi, jak i młodzieżą. Dodatkowo ukończyłam w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe. Jestem również absolwentką certyfikowanego kursu z zakresu mediacji sądowych i pozasądowych. Legitymuję się również dyplomem kursu specjalistycznego "Terapia par i małżeństw ze szczególnym uzwzględnieniem podejścia systemowego" atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję także jako pedagog szkolny z młodzieżą licealną. Obecnie w Mazowieckiej Klinice Psychoterapii i Psychiatrii prowadzę terapie krótkoterminowe, terapię uzależnień i współuzależnienia. W wyżej wymienionej placówce  jestem odpowiedzialna również za poradnictwo psychologiczne, psychologię interwencyjną i kryzysową, poradnictwo okołorozwodowe, rodzinne, mediacje.Magdalena Hińcz


pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień


Jestem pedagogiem o specjalności- terapia psychologiczno-pedagogiczna, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Ukończyłam specjalistyczne szkolenie w dziedzinie psychoterapii uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Jestem absolwentką certyfikowanego specjalistycznego szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych, również w Instytucie Psychologii Zdrowia. W ramach podniesienia kwalifikacji zawodowych ukończyłam certyfikowany kurs terapeuty skoncentrowanego na rozwiązaniach w Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Psychoterapii oraz szkolenie z Treningu Zastępowania Agresji. Posiadam 10 - letnie doświadczenie w pracy z pacjentami uzależnionymi. Pracowałam jako terapeuta w Stacjonarnym Ośrodku Leczenia Uzależnień w Radomiu. Prowadziłam tam terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych chemicznie i behawioralnie. Równolegle pracowałam w Poradni dla Osób Uzależnionych w Radomiu. W ramach pracy poradnianej prowadziłam terapię indywidualną z osobami współuzależnionymi, rodzicami osób uzależnionych i uzależnionymi behawioralnie. Prowadziłam program reintegracji społecznej osób uzależnionych po ukończonej terapii. Jednocześnie od kilku lat jestem realizatorem programów profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych w Radomiu.Anna Szewczyk

terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu, psycholog, pedagog specjalny


Jestem psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym. Ukończyłam studia magisterskie z psychologii, pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (pedagogika resocjalizacyjna), studia magisterskie na kierunku Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Doradztwo zawodowe. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Prowadzę terapię rozwijającą umiejętności interpersonalne i kompetencje emocjonalno - społeczne, jak również wsparcie i pomoc psychologiczną.

Zajmuję się wspieraniem diagnozy ADHD z wykorzystaniem testu MOXO oraz diagnozy spektrum autyzmu (ASD) przy pomocy narzędzia ADOS 2.

 Zuzanna Bartczak

psycholog dzieci i młodzieży, specjalista wspierania wczesnego rozwoju


Jestem absolwentką psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie w ramach studiów realizowałam specjalność Wspieranie Rozwoju i Kształcenie. Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS na kierunku Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka od 0 do 6 roku życia. Obecnie poszerzam swoją wiedzę z zakresu Diagnozy Klinicznej Dziecka i jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, placówkach edukacyjnych oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
W celu podniesienia swoich kompetencji uczestniczyłam w licznych szkoleniach, kursach i webinariach, m.in.:
– Skala Inteligencji Stanford–Binet 5 – uprawnienia diagnostyczne
– Trening Umiejętności Społecznych
– Terapia Ręki – I stopień
– Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – I stopień
– Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
– Bajkoterapia kliniczna
– Arteterapia


Grzegorz Pożyczka

psycholog diagnostaJestem psychologiem z kilkuletnim stażem. W dotychczasowych miejscach pracy zajmowałem się diagnozowaniem psychologicznym, poradnictwem, wspieraniem  w kryzysie emocjonalnym i psychoedukacją. Jako psycholog staram się w relacji z pacjentami kierować się przede wszystkim szacunkiem, dyskrecją i empatią. Dużą wagę przywiązuje także do tworzenia przyjaznej atmosfery, pozbawionej oceny i krytyki. Praca psychologa jest moim zdaniem zapoczątkowaniem drogi ku lepszej przyszłości, a początek oczekiwanej zmiany jest tam gdzie pojawia się diagnoza problemu. W trakcie kilkuletniej praktyki zawodowej staram się aktualizować swoją wiedzę oraz zdobywać nową poprzez kursy i szkolenia. Swoją pracę poddawać się superwizji.  
Ukończyłem szkolenia z zakresu podstaw psychiatrii dzieci i młodzieży, podstaw diagnostyki w psychiatrii z elementami terapii, diagnozy osobowości testem MMPI-2 i innymi narzędziami do badania osobowości. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia diagnozy testem Stanford-Binet. Celem poszerzania swoich kompetencji poza diagnozę psychologiczną ukończyłem szkolenie z Dialogu Motywującego oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.


Maciej Grabowski

lekarz specjalista psychiatra


Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Staż podyplomowy odbyłem w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku, staż z psychiatrii w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii ukończyłem w SWPZZPOZ w Radomiu. W trakcie specjalizacji odbyłem liczne staże i kursy m.in. w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, CM w Bydgoszczy, ŚCP w Morawicy, CMKP w Warszawie. W kwietniu 2021r. zdałem egzamin specjalizacyjny w dziedzinie psychiatrii.


Posiadam doświadczenie zarówno w lecznictwie zamkniętym, jak również ambulatoryjnym. Pracowałem w oddziałach ogólnopsychiatrycznych, w oddziale odwykowym, oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Pełniłem również całodobowe dyżury w powyższych oddziałach i ZOL-u psychiatrycznym. Obecnie konsultuje psychiatrycznie ZOL i inne oddziały szpitalne SPZZOZ w Iłży.

Stale współpracuję z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalizacji, starając się pomóc jak najlepiej każdemu pacjentowi. Staram się systematycznie dokształcać i uaktualniać posiadaną wiedzę poprzez uczestnictwo w konferencjach psychiatrycznych.


Tomasz Krasowski

lekarz specjalista psychiatra


Lekarz - specjalista w dziedzinie psychiatrii. Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi. Ukończył też Podyplomowy Kurs Psychoterapii w nurcie Psychodynamicznym i Systemowym. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia myślenia, nastroju i zachowania (zdobyte m.in. w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, Klinice Psychiatrii w Lublinie oraz Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni dla Osób z Autyzmem w Radomiu). Prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną w Puławach i Radomiu. Proponuje porady pacjentom oczekującym rozpoznania swoich problemów psychicznych w aspekcie najnowszej wiedzy neurobiologicznej oraz ewentualnych ich powiązań z chorobami somatycznymi. Zawsze w porozumieniu z pacjentem proponuje plan i sposoby leczenia. Zapewnia monitorowanie farmakoterapii i psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem współwystępowania zaburzeń psychicznych z chorobami somatycznymi.Edyta Mazur

lekarz specjalista psychiatraUkończyłam Akademię Medyczną w Gdańsku na Wydziale Lekarskim w 1993r.

Szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii odbywałam po kierunkiem dr n. med. Jerzego Szafranka, a staż w I Klinice Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, kierowanej przez Prof Jacka Wciórkę.

Dyplom specjalisty psychiatry uzyskałam w 2000 r .

Od 1995r. pracuję w szpitalu psychiatrycznym w Radomiu, gdzie zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem chorób psychicznych, zaburzeń nastroju oraz zaburzeń wieku podeszłego.

Współpracowałam przez wiele lat ze Stowarzyszeniem „ Wzajemna Pomoc”, prowadząc konsultacje dla pacjentów oraz ich rodzin. Byłam jedną z prowadzących program „Droga do Siebie”, oparty na idei trójprzymierza – pacjenta, terapeuty i rodziny w leczeniu schizofrenii oraz choroby afektywnej dwubiegunowej, którego koordynatorem był Prof. Bogdan de Barbaro. Było to dla mnie ważne doświadczenie zawodowe, dzięki któremu miałam możliwość korzystania z wiedzy wybitnego psychiatry, jak również uczestniczenia w procesie nabywania przez pacjentów wpływu na przebieg ich choroby. Psychiatria środowiskowa, której tak brakuje w naszym regionie, nadal pozostaje w kręgu moich zainteresowań i planów zawodowych.

W swojej pracy z pacjentami staram się łączyć rzetelną wiedzę popartą długoletnią praktyką oraz ciągłym podnoszeniem kwalifikacji, by skutecznie pomagać osobom doświadczającym problemów psychicznych - psychoz, depresji, lęku i zaburzeń poznawczych.Jakub Zaręba
lekarz specjalista psychiatra

Zajmuję się leczeniem zaburzeń psychicznych takich jak: depresja, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, nerwice, zaburzenia snu, zaburzenia pamięci, zaburzenia nastroju, zaburzenia psychiczne u osób w wieku podeszłym, zaburzenia psychiczne u osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.


Ewa Bęgier
lekarz specjalista psychiatra

Ukończyłam Wydział Wojskowo - Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Staż podyplomowy odbywałam w Uniwersyteckim Szpitalu Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi. Staż z psychiatrii zrealizowałam w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Józefa Babińskiego w Łodzi. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii odbyłam w SWPZZPOZ im. Barbary Borzym w Radomiu. W szpitalu tym pracowałam na Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych, Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania, Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Pełniłam również dyżury w szpitalu SWPZZPOZ. Jesienią 2021 r. zdałam Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie psychiatrii. Współpracuję z lekarzami innych specjalizacji, psychologami i psychoterapeutami. Zajmuję się leczeniem zaburzeń psychicznych takich jak: schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, depresja, zaburzenia snu, nerwice, zaburzenia pamięci, uzależnienia.

Adrian Lech
lekarz  specjalista psychiatra

Lekarz specjalista psychiatra osób dorosłych.
Pracuję z pacjentami od 2015 roku.

Staram się dojrzeć w każdym Pacjencie przede wszystkim Człowieka i jego cierpienie. Empatia i aktualna wiedza medyczna są filarami, na których buduję relację z Pacjentem.

Posiadam uprawnienia do wystawiania:
Recept,
Zwolnień lekarskich ZUS ZLA,
Zaświadczeń dotyczących: stanu zdrowia, tokofobii – zaświadczenie dla lekarza ginekologa, procesu korekty płci, posiadania zwierzęcia na pokładzie samolotu dla linii lotniczych.


Małgorzata Nagadowska - Nojek
lekarz  psychiatra dzieci i młodzieży


Współpraca w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej:

Klaudia Mazur
psycholog, specjalista diagnozy i terapii neuropsychologicznej, terapeuta EEG Biofeedback

Jestem psychologiem, specjalistą diagnozy i terapii neuropsychologicznej oraz terapeutą EEG Biofeedback. Na co dzień pracuję w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz Dziennym Domu Pobytu "Radosna Przystań" dla osób z zespołem otępiennym. 
Wykonuję diagnozy neuropsychologiczne osób dorosłych (doświadczających trudności w wyniku udarów, urazów czaszkowo-mózgowych, guzów mózgu, padaczki, zespołów otępiennych - w tym choroby Alzheimera i innych schorzeń neurodegeneracyjnych), młodzieży oraz dzieci powyżej 7. roku życia (ADD/ADHD, trudności szkolne, padaczka, nowotwory wieku dziecięcego, urazy mózgu).
Prowadzę rehabilitację poznawczą ukierunkowaną na usprawnianie funkcji psychicznych zaburzonych w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, obejmującą m.in. zaburzenia językowe (afazja), pamięć, funkcje wykonawcze, uwagę (w tym pomijanie stronne).GABINETY WSPÓŁPRACUJĄCE:


Andrzej Karczewski
lekarz specjalista psychiatra

ul. Kopernika 9/14


Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie 1997. Specjalizację lekarską z psychiatrii odbyłem w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, pod kierownictwem Prof. Marka Jaremy, Specjalisty Krajowego w dziedzinie psychiatrii (opiekun specjalizacji dr n. med. Dorota Kukulska).
Podstawową zasadą, którą kieruje się w swojej pracy, jest szybkie i sprawne znalezienie skutecznych rozwiązań przedstawianych mi problemów. W relacji z moimi pacjentami cenię sobie partnerstwo i daleko posuniętą współpracę w dokonywaniu ostatecznej decyzji, tak by mogli współuczestniczyć w terapii. Nie uznaję paternalistycznego traktowania pacjenta "z góry", nie wprowadzam niepotrzebnego dystansu między lekarzem a pacjentem. Nie narzucam swoich decyzji, co najwyżej doradzam tak, jak mogę najlepiej, zgodnie z najnowszym osiągnięciami wiedzy medycznej.
Psychiatria jest szczególną dziedziną. Mimo istotnej poprawy społecznego wizerunku psychiatrii w Polsce wciąż w osobach udających się do psychiatrów jest wiele wstydu, kompleksów i poczucia bycia gorszym od innych. Chciałbym powiedzieć, że u mnie nigdy nikt z Państwa nie poczuje się źle z powodu swoich problemów. Nie potępiam nikogo, mam otwarte i pomocne podejście nawet w najbardziej nietypowych i wstydliwych problemach. Wszystkie dane podawane w trakcie wizyt są objęte ścisłą tajemnicą lekarską.Izabela Gralak - Wdowik

lekarz specjalista psychiatra
ul. Witolda 7 lok. 1.07


Ewa Szczecińska

lekarz specjalista psychiatra

ul. Kopernika 9/14