Zapraszamy do gabinetu Psychoterapii i psychodynamicznej w Radomiu
Strona Główna

Teraz nie pora myśleć o tym, czego Ci brak. Lepiej pomyśl, co możesz zrobić z tym, co masz.

Przed problemami nie da się uciec, ale czasem trzeba na nie spojrzeć z zupełnie innej perspektywy.

Terapia par

Ofertę kierujemy do par przeżywających kryzys w relacji.


Na terapię zapraszamy pary, które są zainteresowane:

  • uzyskaniem pomocy w rozwiązaniu konfliktów i trudności w ich relacji (np. w sytuacji odmiennych opinii na temat wychowywania potomstwa, dysponowania domowymi finansami, organizowania czasu wolnego, różnic w wartościach),
  • lepszym komunikowaniem sobie potrzeb, oczekiwań, odczuć, intencji,
  • omówieniem wątpliwości, czy pozostać w związku, czy się rozstać,
  • pracą nad problemami seksualnymi w relacji czy trudnościami związanymi ze staraniem się o dziecko,
  • ustaleniem granic pomiędzy wzajemną bliskością a niezależnością, określeniem ról w rodzinie, norm postępowania,
  • pracą nad kryzysem w związku (np. zdrada partnera, choroba jednego z partnerów),
  • zmianą poczucia monotonii, stagnacji, niskiego poziomu satysfakcji z relacji,
  • odkryciem i zmianą wzajemnie destrukcyjnych postaw i sposobów zachowywania się,
  • uzyskaniem psychicznej autonomii od rodziny pochodzenia.